Psychiatra Radom

Dlaczego nie warto diagnozować się samemu przy pomocy internetu?

Dlaczego nie warto diagnozować się samemu przy pomocy internetu?

Diagnoza chorób przy pomocy informacji znajdujących się w internecie jest ostatnio co raz bardziej popularna, szczególnie w kontekście problemów z dostępnością do lekarzy specjalistów, psychologów. Niestety nie jest to najlepsze rozwiązanie, szczególnie w przypadku zaburzeń psychicznych. Internet, póki co, nie jest w stanie zebrać wyczerpującego wywiadu od pacjenta, przeprowadzić prawidłowego różnicowania, postawić diagnozy i dobrać do niej prawidłowej metody leczenia.

Badanie psychiatryczne

Badanie psychiatryczne opiera się w głównej mierze na rozmowie. Nie istnieją dotychczas żadne badania fizykalne, laboratoryjne czy obrazowe, które pozwalałby potwierdzić lub wykluczyć konkretne zaburzenia psychiczne. Radomski lekarz psychiatra bazuje na swojej wiedzy, obserwacjach, oraz na przekazanych przez pacjenta i jego otoczenie informacjach. Istotne są nie tylko występujące objawy, ale również sytuacja życiowa pacjenta, obciążenia rodzinne, problemy które wystąpiły we wcześniejszych latach życia. Dopiero wzięcie pod uwagę wszystkich powyższych informacji pozwala na postawienie rzetelnej diagnozy i zaproponowanie optymalnego leczenia.

Czy wszystkie informacje o zdrowiu w internecie są nieprawidłowe?

Artykuły w internecie mogą być cennym źródłem informacji, zawsze warto jednak przedyskutować swoje obserwacje i wątpliwości z profesjonalistą. Każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny, a taka ocena nie jest możliwa jedynie na podstawie danych z Internetu. Wiedza zgromadzona w internecie może być pomocna w momencie, kiedy diagnoza została już postawiona np. elementy psychoedukacji, poszerzenie wiedzy na temat doboru nurtu psychoterapii, który planujemy podjąć. Najlepiej korzystać z materiałów zawartych na sprawdzonych portalach medycznych, informacje zgromadzone na forach internetowych nie są sprawdzane pod kątem wartości merytorycznej, mogą wprowadzać w błąd lub wywoływać niepotrzebny niepokój. Warto zachować zdrowy rozsądek i nie dawać wiary we wszystkie zamieszczone w sieci informacje.

Czy leczenie „przez internet” jest możliwe?

W przypadku trudności ze zgłoszeniem się na wizytę stacjonarną u lekarza specjalisty obecnie możliwe są wizyty w formie on-line. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które np. często podróżują w związku z wykonywanym zawodem. Zachęcam do tego, żeby w miarę możliwości wizyta pierwszorazowa była wizytą stacjonarną. Wideokonsultacje są natomiast dobrym rozwiązaniem jeżeli chodzi o kontynuację leczenia.

Poprzedni Wpis
Następny Wpis