Psychiatra Radom

Psychiatra Radom Prywatnie

O Mnie - Psychiatra Radom

Psychiatra Radom - Maciej GrabowskiJestem lekarzem specjalistą psychiatrii. W 2014r. ukończyłem Wydział Lekarski Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W trakcie swojej dotychczasowej praktyki pracowałem zarówno w lecznictwie stacjonarnym jak i ambulatoryjnym. Zdobywałem doświadczenie w oddziałach ogólnopsychiatrycznych, w oddziale odwykowym, oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych, oddziale psychiatrycznym dla dzieci oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Pełniłem również całodobowe dyżury w w/w oddziałach oraz ZOL-u psychiatrycznym. Konsultowałem również pacjentów oddziałów somatycznych. W przeszłości dyżurowałem również w ramach Nocnej Pomocy Lekarskiej.

Na wiosnę 2021r. zdałem egzamin specjalizacyjny w dziedzinie psychiatrii uzyskując ocenę dobrą plus.

Spis treści - psychiatra Radom

Posiadam uprawnienia do:

 •  wypisywania recept (w tym leków refundowanych przez NFZ)
 • wystawiania zwolnień lekarskich (ZUS-ZLA)
 • wystawiania zaświadczeń oraz opinii lekarskich 

Staram się systematycznie aktualizować wiedzę na temat psychofarmakologii, w miarę możliwości stale doskonalę swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach i warsztatach naukowych.

Czy wiesz, że aż cztery z piętnastu najczęstszych chorób, które są odpowiedzialne za utratę największej liczby lat życia z powodu niepełnosprawności to choroby psychiczne?

 • Zaburzenia depresyjne.
 • Zaburzenia związane z nadużywaniem alkoholu.
 • Choroba Alzheimera i inne formy otępień.

Koszty generowane przez choroby psychiczne przewyższają nakłady na leczenie chorób układu krążenia, jak również chorób onkologicznych. Zdrowie psychiczne to jeden z najważniejszych zasobów każdego człowieka. Zaburzenia psychiczne odciskają piętno na sposobie funkcjonowania każdego człowieka, którego dotykają.

Lekarz psychiatra to osoba, która zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób oraz zaburzeń psychicznych. Jako specjalista psychiatra pomagam pacjentom poradzić sobie z objawami choroby, ale i dotrzeć do jej przyczyn, aby je wyeliminować. Psychofarmakoterapia jest obecnie podstawową metodą w leczeniu wielu zaburzeń psychicznych. Postępujący dynamiczny rozwój, rozpoczęty w połowie XX wieku umożliwia korzystanie z bezpiecznych i dobrze tolerowanych przez pacjenta leków. Równolegle ze stosowaniem leków można prowadzić psychoterapię, która jest podstawową metodą leczenia zaburzeń osobowości.

Kiedy udać się do psychiatry?

Objawy, z powodu wystąpienia których należy zgłosić się do gabinetu lekarza psychiatry:

 • zmiany nastroju,
 • zmiany w przejawianej aktywności,
 • zmiany zachowania (np. wzmożona drażliwość, wybuchowośc, nadwrażliwość),
 • gwałtowne zmiany w życiu, z którymi nie potrafimy sobie poradzić,
 • występowanie lęku i niepokoju,
 • ciągłe przygnębienie, poczucie samotności i bezradności.
 • Trudności ze snem
 • Zaburzenia koncentracji
 • myśli samobójcze
 • myśli natrętne,
 • zaburzenia pamięci

W codziennej praktyce zajmuję się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych

Umów się na wizytę

Maciej Grabowski – ZnanyLekarz.pl

Jak wygląda pierwsza konsultacja u psychiatry?

Podczas każdej konsultacji najważniejszym zadaniem osoby badającej jest nawiązanie odpowiedniego kontaktu z pacjentem, szczególnie istotne jest wzbudzenie zaufania oraz zagwarantowanie pacjentowi poczucia bezpieczeństwa. W trakcie pierwszej wizyty przeprowadzam szczegółowy wywiad, na podstawie którego zazwyczaj można postawić trafną diagnozę i przedstawić dostosowany do niej plan dalszego postępowania. W niektórych przypadkach może się to na przykład wiązać z zaleceniem konsultacji innych specjalistów.

Aby ułatwić proces diagnostyczno- terapeutyczny proszę o zabranie ze sobą dotychczasowej dokumentacji medycznej (karty informacyjne z pobytów szpitalnych, z dotychczasowego leczenia ambulatoryjnego), na pewno usprawni to cały proces. Ważne są też dane o dotychczasowym leczeniu z powodu chorób somatycznych m.in. przyjmowanych aktualnie lekach, ich dawkowaniu, ewentualnych działaniach niepożądanych, uczuleniach.

Do lekarza psychiatry można zgłosić się bez skierowania.

Na czym polega leczenie psychiatryczne?

Leczenie psychiatryczne nie sprowadza się tylko i wyłącznie do odpowiedniego doboru leków. Bardzo ważna jest relacja terapeutyczna nawiązana pomiędzy lekarzem, a pacjentem. Dobra relacja to forma otwartego dialogu, w którym jest miejsce na mówienie o rzeczach trudnych oraz panuje atmosfera wzajemnego zrozumienia i szacunku. Wiele badań nad czynnikami sprzyjającymi powodzeniu w leczeniu opisuje dobrą relację terapeutyczną jako „warunek sine qua non” pożądanego wyniku terapii.

Już w trakcie studiów w sposób szczególny interesowałem się psychiatrią. Jest to ciekawa, dynamicznie rozwijająca się dziedzina medycyny. W swojej codziennej pracy podchodzę do pacjenta holistycznie, a jednocześnie indywidualnie, by jak najlepiej wybrać terapię, która przyniesie możliwie najlepsze rezultaty.

Umów się na wizytę online

Cennik - psychiatra Radom prywatnie

Gabinet psychiatryczny działa w Poniedziałki i Środy
w godzinach 10:00-18:00.

Cennik za wizytę:

– wizyta pierwszorazowa 220zł, – kolejna wizyta 180zł.

Płatność gotówką lub BLIK.

Najczęściej zadawane pytania do psychiatry z Radomia

Na pierwsze spotkanie warto zabrać ze sobą dotychczasową dokumentację medyczną (wszystkie karty informacyjne z pobytów szpitalnych, kserokopia dotychczasowego leczenia ambulatoryjnego). Ważne są również: obecne choroby przewlekłe, aktualna lista przyjmowanych leków i ich dawkowanie- aby wykluczyć możliwe interakcje ze zleconymi na wizycie lekami. Przydatne na pewno będą wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych, jeżeli były wykonywane w ostatnim okresie czasu.

Każda wizyta u psychiatry to w ogromnej większości rozmowa. Po pytaniu o dane osobowe, na pewno lekarz zapyta o powód wizyty – niepokojące objawy, które Ciebie do niej skłoniły. Gdy jest to trudne do opisania, psychiatra pomoże poprzez zadawanie dodatkowych pytań, które ułatwią postawienie celnego rozpoznania. Trudności psychiczne często wynikają z przyczyn środowiskowych (np. rodzinnych, miejsca pracy), dlatego padną również pytania o aktualną sytuację życiową i materialną. Na pierwszej wizycie psychiatra może także zalecić dodatkowe badania np. laboratoryjne, aby wykluczyć przyczyny organiczne.

Na początku ciężko określić ile będzie trwało leczenie psychiatrycznie i co za tym idzie jakie wygeneruje koszty. Zależy to przede wszystkim od postawionego rozpoznania i reakcji na farmako oraz psychoterapię. Terapia i opieka psychiatry zwykle powinny być prowadzone równolegle. Leczenie zaburzeń psychicznych jest wtedy bardziej efektywne, niestety podnosi to jego koszt.

Istnieją różne grupy leków psychotropowych. Większość leków przeciwdepresyjnych, neuroleptycznych lub normotymicznych nie posiada potencjału uzależniającego. Mogą być one przyjmowane przez długi okres czasu bez ryzyka uzależnienia. Oznacza to również, że po pewnym czasie, po ustaleniu tego z lekarzem lek można stopniowo odstawić. W przypadku niektórych leków zbyt szybka redukcja przyjmowanej dawki może powodować nieprzyjemne objawy. Część z nich należąca do grupy benzodiazepin lub niektóre leki nasenne przy nieodpowiedzialnym ich stosowaniu rzeczywiście mogą uzależniać. Optymalny czas stosowania leków z tej grupy wynosi 4-6 tygodni.

Do lekarza psychiatry warto udać się w każdym momencie, gdy występują jakiekolwiek wątpliwości. Na pewno istotnym wskazaniem jest sugestia innego lekarza lub najbliższego otoczenia. Najczęstsze przyczyny konsultacji psychiatrycznej to: niepokój, lęk, zaburzenia rytmu dobowego, apetytu, przewlekłe zmęczenie, wzmożona drażliwość. Psychiatra jest po to, aby pomóc pacjentowi. Konsultacja psychiatryczna nie jest jednoznaczna z rozpoznaniem choroby psychicznej. Szczególnym wskazaniem do pilnej konsultacji są występujące myśli samobójcze. Nie jest prawdą, że lekarz w takim przypadku zawsze kieruje pacjenta do szpitala, czasami jest to najbardziej właściwe działanie, które przede wszystkim pozwala na zapewnienie pacjentowi bezpieczeństwa.

Psycholog to zawód wymagający ukończenia studiów magisterskich na kierunku psychologii. Psycholog zajmuje się stawianiem odpowiedniej diagnozy na podstawie zebranego wywiadu oraz wykonanych testów. Zadaniem psychologa jest również udzielenie profesjonalnej pomocy psychologicznej. Taka osoba może pracować w sektorze ochrony zdrowia, realizować bardziej szczegółowe specjalizacje np. z psychologii klinicznej.

Psychiatra to lekarz, który ukończył 6-cio letnie, jednolite studia na wydziale lekarskim, następnie roczny staż podyplomowy i 5-cio letnie szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii oraz zdał Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie Psychiatrii. Lekarz ma prawo wystawiać recepty na leki oraz stwierdzać czasową niezdolność pacjenta do pracy.

Tak, jak każdy lekarz, w uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta przypadkach lekarz specjalista psychiatrii ma prawo stwierdzić czasową niezdolność do pracy. Lekarz, aby mógł wystawiać zaświadczenia lekarskie musi wcześniej otrzymać upoważnienie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Tak, lekarz psychiatra może przepisać pacjentowi lek na receptę jeżeli widzi ku temu wskazania. Większość leków stosowanych w psychiatrii jest refundowana w różnym stopniu przez NFZ.

Leczenie psychiatryczne polega głównie na postawieniu właściwego rozpoznania oraz dopasowaniu odpowiednich leków (farmakoterapia). W niektórych sytuacjach najlepszym rozwiązaniem może być skierowanie do szpitala psychiatrycznego. Dodatkowo psychiatra powinien udzielić wsparcia, dokładnie wyjaśnić na czym polega farmakoterapia oraz zasugerować inne formy leczenia, jeżeli w jego ocenie pacjent mógłby odnieść korzyści z ich zastosowania.

Kontakt

Mazowiecka Klinika Psychoterapii i Psychiatrii
ul. Zielona 48, 26-600 Radom