Psychiatra Radom

Czym różnią się psycholog, psychiatra i psychoterapeuta?

Czym różnią się psycholog, psychiatra i psychoterapeuta?

Psycholog

Psycholog to osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologii. Taka osoba może pracować w sektorze ochrony zdrowia, realizować bardziej szczegółowe specjalizacje np. z psychologii klinicznej. Psycholog może też prowadzić badania naukowe, zajmować się profilaktyką oraz diagnostyką chorób psychicznych. Psycholog powinien mieć też wystarczającą wiedzę, umiejętności i narzędzia diagnostyczne, by zaproponować osobie, która przyjdzie na konsultację, podjęcie psychoterapii bądź rozpoczęcie leczenia u lekarza psychiatry.

Psychoterapeuta

Psychoterapeuta to osoba, która musi posiadać wyższe wykształcenie i tytuł magistra studiów społecznych, humanistycznych lub kierunków o profilu medycznym. Następnie musi ukończyć wieloletnie szkolenie psychoterapeutyczne, w trakcie którego nabiera własnych doświadczeń w psychoterapii, pozostaje również pod opieką doświadczonego superwizora. Przyszły psychoterapeuta w trakcie swojego szkolenia musi również przejść własną psychoterapię. Własna psychoterapia pozwala mu łatwiej zrozumieć procesy zachodzące w relacjach terapeutycznych z pacjentami. Psychoterapeuci zwykle specjalizują się w obrębie konkretnej tematyki. Są terapeuci, którzy specjalizują się w leczeniu uzależnień, zaburzeń osobowości, terapeuci rodzinni, terapeuci grupowi czy dziecięcy.

Obecnie istnieje wiele systemów terapeutycznych, można je klasyfikować na wiele różnych sposobów. Większość z nich wyróżnia:

  • podejście psychoanalityczne i psychodynamiczne,
  • podejście behawioralne i poznawczo-behawioralne,
  • podejście humanistyczne i egzystencjalne,
  • podejście systemowe,

Ważne! Nie każdy psycholog jest psychoterapeutą i nie każdy psychoterapeuta jest psychologiem.

Psychiatra

Psychiatra to osoba, która ukończyła 6-cio letnie jednolite studia na wydziale lekarskim, następnie roczny staż podyplomowy i 5-cio letnie szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii oraz zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie Psychiatrii. Lekarz w trakcie specjalizacji zdobywa doświadczenie podczas pracy w oddziałach psychiatrycznych o różnych profilach oraz w lecznictwie ambulatoryjnym.

Rola psychiatry polega głównie na właściwym dopasowaniu leków (farmakoterapia). Ponadto tego jako lekarz posiada uprawnienia do wystawiania zwolnień, skierowań do szpitala psychiatrycznego i oddziałów odwykowych. Dodatkowo psychiatra może udzielić wsparcia, dokładnie wyjaśnić na czym polega farmakoterapia oraz opisać zaburzenia psychiczne, (objawy, epidemiologię, możliwe formy leczenia). W razie potrzeby proponuję również podjęcie psychoterapii – w tym samym czasie, co przyjmowanie leków lub po częściowej poprawie stanu psychicznego na skutek ich przyjmowania.

Opisane wcześniej zawody powinny ściśle ze sobą współpracować, uzupełniając się wzajemnie, by leczenie było dla pacjenta najbardziej skuteczne. Mimo iż różnice w postępowaniu i podejściu do pacjenta psychologa, psychoterapeuty i psychiatry są znaczące, to każdy z nich powinien mieć wspólny cel – poprawa stanu psychicznego pacjenta.

Opracowanie:
Maciej Grabowski – Psychiatra Radom

Następny Wpis